Mirjam Kalamees:
Tartu muudab vormi.
Hommage Arnold Matteusele.

Mirjam Kalamees (1997) on lõpetanud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide visuaaltehnoloogia eriala. Ta on täiendanud end Praha etenduskunstide akadeemias DAMU ning Tartu Kunstikoolis kunstnik-kujundaja õppekaval. Tegeleb väikevormide ja makettidega, mida on loonud grupinäitustele.

HAKI galerii
K – R 12.00 – 18-00 : L 12.00 – 16.00

Aadress
Kastani 42, Tartu – Aparaaditehas

Kuupäevad
2. august – 2. september

Aasta
2023

Näitusest

Mis saab siis, kui võtta tuttavad hooned osadeks ning komponeerida need fragmendid täiesti teisel moel kokku? Kas uus vorm pakub äratundmist või täielikku võõristumist? Kas majad hakkavad kandma senitundmatuid tähendusi või suisa võimalusi? Need on küsimused, millele Mirjam Kalamees on näituse koostamise käigus vastuseid otsinud. Kunstniku sõnul on objektide mahtusid linnaruumis kõige lihtsam mõista maketi abil. „Makette luues olen tõlkinud arhitekti mõtteid, sidunud kokku mitme objekti eri ideed ning toonud esile tooniandvamad mustrid, mida Matteuse majad kannavad,“ selgitab Mirjam Kalamees näituse valmimise protsessi. Näituse keskmes on Tartu pikaaegse linnaarhitekti Arnold Matteuse (1897–1986) kümme märgilisemat hoonet, mis on esitatud makettidena, ent hoone vormid on pööratud ümber. Nii on see näitus Matteusest ning tema projekteeritud hoonetest, teistpidi on rambivalguses makett kui iseseisev teos, näitlikustades ruumi vormide vastastikuseid suhteid. Mirjam Kalamees (1997) on lõpetanud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide visuaaltehnoloogia eriala. Ta on täiendanud end Praha etenduskunstide akadeemias DAMU ning Tartu Kunstikoolis kunstnik-kujundaja õppekaval. Kunstnik tegeleb väikevormide ja makettidega, mida ta on loonud grupinäitustele.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Graafiline kujundus: Liina Konsap
Tekstid: Grete Tiigiste

Pilte avamiselt

Meedia kajastus

Kultuur ERR, 13.09.2023
Tartus avatakse Mirjam Kalamehe arhitektoonika näitus
https://kultuur.err.ee/1609098455/tartus-avatakse-mirjam-kalamehe-arhitektoonika-naitus

SIRP, 06.10.2023
Vabastab ruumiloome. Tõnis Arjus
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/vabastav-ruumiloome/

Tartu Postimees, 10.10.2023
Vigurid Arnold Matteuse auks. Krista Piirimäe
https://leht.postimees.ee/7872332/arvustus-vigurid-arhitekt-arnold-matteuse-auks